Podujatia organizovanE pod zAStitou Slovenskej fyziologickej spoloCnosti SLS

Planovane podujatia v roku 2013

Planovane podujatia v roku 2014

 

 

 

ARCHIV

Vysledky sutaze o najlepsi poster mladych vedeckych pracovnikov na:

-          96. FD, Martin, 4.2.-6.2.2020

-          95. FD, Praha, 5.2.-7.2.2019 + f o t o

-          93. FD, Kosice, 31.1.-2.2.2017

-          92. FD, Ceske Budejovice, 2.2.-4.2.2016 + f o t o

-          91. FD, Brno, 3.2.-5.2.2015 + foto

-          90. FD, Bratislava, 4.2.-6.2.2014 + foto

-          89. FD, Praha, 5.2.-7.2.2013 + foto

 

Vysledky sutazenajlepsiu publikaciu za rok:

-          2014

-          2013 + foto

-          2012

-          2011

 

FYZIOLOGICKE DNI

98. Fyziologicke dni, Praha, 7.-8. 2.2023

97. FD, Praha, 8.2.-9.2.2022

96. FD, Martin, 4.2.-6.2.2020 + foto

95. FD, Praha, 5.2.-7.2.2019

94. FD, Plzeň, 6.2.-8.2.2018

93. FD, Kosice, 31.1.-2.2.2017 + foto

92. FD, Ceske Budejovice, 2.2.-4.2.2016

91. FD, Brno, 3.2.-5.2.2015

90. FD, Bratislava, 4.2.-6.2.2014

89. FD, Praha,5.2.-7.2.2013 + foto

88. FD, Hradec Kralove, 7.2.-9.2.2012

87. FD, Bratislava, 9.2.-11.2.2011

FEPS

2022 (Copenhagen, Dansko, 16.-18. 9.2022) EUROPHYSIOLOGY 2022

 

2017 (Rakusko, Vieden, 13.-15.9.2017)

2016 (Francuzsko, Pariz, 29.6.-1.7.2016)

2015 (Litva, Kaunas, 26.8.-29.8.2015)

2014 (Newsletter - Budapest, 27.8.-30.8.2014)

2012 (Spanielsko, Santiago de Compostela, 8.9.-11.9.2012) + f o t o

 

ROK 2016

-          Cena akademika Juraja Antala

-          2nd JOINT MEETING OF SLOVAK AND SERBIAN PHYSIOLOGICAL SOCIETIES, SMOLENICE, 15.5.-18.5. 2016 + f o t o

 

ROK 2015

20. Konferencia patologickej a klinickej fyziologie, Plzen, 22.9.-24.9.2015

ROK 2014

-          Kongres fyziologickych vied, Srbsko, Belehrad, 29.10.-31.10.2014

ROK 2013

89. Fyziologicke dni, Praha, 5.2.-7.2.2013 - text + f o t o

Sympozium: Pokrokykardiovaskularnom vyskume, Smolenice, 23.5.-26.5.2013 - text + f o t o

Bilateralna slovensko-srbska konferencia, Kovačica, 20.6.-22.6.2013 - text + f o t o

Slavnostna vedecka schodza UEE SAV Bratislava, 10.9.2013 + f o t o

41. konferencia Komisie experimentalnej kardiologie, Martin-Valcianska dolina, 16.10.-18.10.2013 + f o t o

Neuroscience in Prague, Praha, 11.9.-14.9.2013

ROK 2012

-          Spomienkove zhromazdenie pri prilezitosti 100. vyrocia narodenia prof. MUDr. Juraja Antala, DrSc., akademika SAV + foto

-          Konferencia Trendy v kardiovaskularnom vyskume, Bratislava, 21.6.2012 - foto

-          XXIII. Martinske dni dychania, Martin, 24.5.-25.5.2012