logo_SPhaS        SLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

                  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

 

     nové - new   99. Fyziologické dni,  7. – 8. 2. 2024, Bratislava

 

 Výzva SFyS

 

I U P S  spustenie novej platformy "physiology-in-focus.com"