logo_SPhaS        SLOVENSKÁ FYZIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

 

                  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

 

 

Dovoľujeme si Vás privítať na stránkach Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS.

 

Ich obsahom informácie týkajúce sa jej členskej základne, organizačnej štruktúry

a organizácie odbornýchvedeckých podujatí.

 

Okrem toho na nej nájdete aj odkazy na hlavné fyziologické pracoviská na Slovensku,

ako aj zaujímavé odkazy na domácezahraničné internetové stránky.

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadaťnahlasovanie Vami organizovaných fyziologických podujatí

(konferencií, kongresov, sympózií, seminárov, workshopovprednášok a pod.) na adresu kamil.javorka@uniba.sk

 

Následne bude informácia o takomto podujatí zverejnená na stránke SFyS SLS v časti Organizované podujatia.

 

Aktuálne informácie:

 

97. Fyziologické dni, PRAHA, 8.2. - 9.2.2022

 

European Physiological Day -  12. 10. 2021 - Rising Star Award

 

48. pracovná konferencia Komisie experimentálnej kardiológie – Kroměříž, 13.10. - 15.10.2021

 

Správa o činnosti SFyS za rok 2020

 

Súťaž o najlepší poster mladých fyziológov

 

Fyziologické dni rok 2021informácia

 

39th Congress of the International Union of Physiological Sciences, IUPS-2021 /Beijing, China, 20-24 August, 2021/